Novinky a oznámení / News and announcements

⚠️ Vložení emailové adresy / Email adress issue ⚠️

⚠️ Vložení emailové adresy / Email adress issue ⚠️

by Jan Závěšický -
Number of replies: 0

🇨🇿
Moodle požaduje vyplnit e-mailovou adresu, ale tu nelze manuálně vložit. Toto se děje v případě, že nemáte vyplněnou e-mailovou adresu v CAS UK. Moodle ji odtud přebírá a striktně ji vyžaduje, neboť je potřebná pro řadu činností v Moodle.
➡️ V takovém případě prosím běžte na adresu https://cas.cuni.cz, přihlaste se zde svými údaji do CAS UK - stejně jako např. do SISu a dále klepněte v levém sloupečku na Změnit kontaktní informace, zadejte zde svou e-mailovou adresu a klepněte na Nastavit e-mail. Poté Vás již Moodle přihlásí.

EN
Moodle requires you to fill in an email address, but this cannot be entered manually. This happens if you do not have a completed e-mail address in CAS UK. Moodle takes it from here and strictly requires it, as it is needed for many activities in Moodle.
➡️ In this case, please go to the address https://cas.cuni.cz, log in here with your data to CAS UK - as well as, for example, to SIS and then click on Change contact information in the left column, enter your e-mail address here and tap Set up email. Then Moodle will log you in.(Dodatečně upravil/-a: Tomáš Nikl; čas vložení původního příspěvku: Wednesday, 16. December 2020, 13.01)