Vítejte! / Welcome!

🇨🇿

Vážení uživatelé,
tato instalace Moodle je určena pro akademickou obec
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Naleznete zde kurzy pro vyučované předměty

🇬🇧

Dear Users,
This Moodle installation is created for the academic community
of the 1st Faculty of Medicine, Charles University.
There are courses for all subjects.

  Novinky a oznámení / News and announcements

  Přístup k publikacím prostřednictvím platformy BookPort

  by Jitka Feberová -

  Vážení uživatelé,

  bookport

  chtěla bych vás upozornit, že UK nově předplácí přístup do kolekcí "Zdravotnictví", "Byznys", "Technika" a "Společenské vědy" platformy BookPort, což jsou zejména publikace nakladatelství Grada.  Další informace naleznete zde: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=856. Přihlášení je pomocí CAS UK.

  ⚠️ Vložení emailové adresy / Email adress issue ⚠️

  by Jan Závěšický -

  🇨🇿
  Moodle požaduje vyplnit e-mailovou adresu, ale tu nelze manuálně vložit. Toto se děje v případě, že nemáte vyplněnou e-mailovou adresu v CAS UK. Moodle ji odtud přebírá a striktně ji vyžaduje, neboť je potřebná pro řadu činností v Moodle.
  ➡️ V takovém případě prosím běžte na adresu https://cas.cuni.cz, přihlaste se zde svými údaji do CAS UK - stejně jako např. do SISu a dále klepněte v levém sloupečku na Změnit kontaktní informace, zadejte zde svou e-mailovou adresu a klepněte na Nastavit e-mail. Poté Vás již Moodle přihlásí.

  EN
  Moodle requires you to fill in an email address, but this cannot be entered manually. This happens if you do not have a completed e-mail address in CAS UK. Moodle takes it from here and strictly requires it, as it is needed for many activities in Moodle.
  ➡️ In this case, please go to the address https://cas.cuni.cz, log in here with your data to CAS UK - as well as, for example, to SIS and then click on Change contact information in the left column, enter your e-mail address here and tap Set up email. Then Moodle will log you in.  (Dodatečně upravil/-a: Tomáš Nikl; čas vložení původního příspěvku: Wednesday, 16. December 2020, 13.01)

  Instalace pluginu Group-self selection (Výběr skupin)

  by Jan Závěšický -

  Během dnešního dne byl do Moodle instalován plugin Výběr skupin, který umožňuje studentům vytvářet a přidávat se do skupin.

  Funkce:

  • Studenti mohou vytvářet skupiny, editovat popis a nastavovat hesla pro vstup, pokud je povoleno
  • Studenti si mohou vybrat skupinu a přidat se k ní
  • Ke skupinám mohou být přiřazeni takzvaní supervizoři
  • Učitelé mohou exportovat data o skupinách jako CSV soubory
  • Je zajištěna plná kompatibilita se základními skupinami dostupnými v Moodle. Skupiny mohou být vytvářeny ostatními způsoby, veškeré operace se skupinami jsou zachované atd.
  Older topics...